Markedet

Energimarkeder over hele verden er i endring; stadig flere forbrukere produserer, eller ønsker å produsere, energi til å dekke hele eller deler av eget forbruk.

Dette er en utvikling vi bør ønske velkommen også i Norge. Solenergi har flere fordeler som tilsier at energiformen bør spille en vesentlig større rolle for å dekke energibehovet i den norske bygningssektoren, for eksempel:

  • Det er en klimavennlig form for energiproduksjon som ikke medfører naturinngrep.
  • Strøm og varme produseres hvor den skal brukes, uten tap i nettet.
  • Det er en viktig bidragsyter for å oppnå mål for byggsektoren, som null-energihus og pluss-energihus.
  • Det er en god løsning for både eksisterende og nye bygg – med svært raskt byggetid.
  • Det kan gi bygg med spennende arkitektur og bedre energisertifisering.
  • Det er minimalt med driftskostnader og vedlikehold de neste 20–30 årene etter installasjon.
  • Det skaper miljøengasjement blant folk og bedrifter.
  • Det frigjør elektrisitet som per i dag brukes i bygg, slik at denne energien i stedet kan brukes i industrien, i transportsektoren og kan erstatte fossil elektrisitet i andre land.

Solceller

I Norge dimensjoneres gjerne solcelleanlegg til eget bruk, slik at en bruker mest mulig av strømmen selv. Det er vanligvis langt bedre økonomi i dette fremfor at energien selges. Ved dimensjonering av solcelleanlegget, er det nyttig å vite så mye som mulig om energiforbruket i det aktuelle bygget.

Ved å se på hvor mye elektrisitet som benyttes de ulike månedene og gjennom et døgn, så kan solcelleanlegget tilpasses dette. Det kan også være mulig å flytte noe forbruk til tider på døgnet hvor det er mer produksjon av solstrøm.

Hva er kW, kWp, kWh?